Nieuwsbrief Zomer 2017

13 juni 2017
Nieuwsbrief Zomer 2017
Nieuwsbrief Zomer 2017

Wij vinden het weer tijd voor een nieuwsupdate van For You begeleiding. Inmiddels is het volop zomer en fluiten de vogels ons toe. Het eerste half jaar van 2017 is weer snel voorbijgegaan. In dit halve jaar hebben wij niet stil gestaan.

In april hebben wij een klein feestje gevierd, omdat For You begeleiding officieel een jaar bestaat! Wij zijn ontzettend blij met deze organisatie en hopen nog vele jaren te blijven bestaan en dat wij veel mogen betekenen voor onze cliënten. Op naar het volgende jaar!

Binnen For You begeleiding zijn wij druk op zoek naar een tweede woning, omdat de aanvraag voor beschermd wonen toe blijft nemen. Wij hopen jullie snel het nieuws te kunnen mededelen dat dit is gelukt.

Goed nieuws vanuit onze stagiaires! Beiden hebben de stage goed volbracht en gehaald. Daarnaast is Mark geslaagd voor zijn opleiding en kan in het werkveld aan de slag. Gefeliciteerd! Wij wensen Mark veel succes toe in zijn carrièere en Bo veel succes toe bij het vervolg van haar opleiding.

Team ambulant gaat uitbreiden. Vanaf 1 augustus heten wij Berend welkom als nieuwe medewerker ambulant. Naast het ambulante werk, zal hij ook één dag op de woning gaan werken. Zodra Berend bij ons in dienst is, zal hij zichzelf voorstellen op onze website.
Naast een nieuwe medewerker ambulant zullen we dit jaar zullen ook weer twee stagiaires welkom heten op de woning. Wij hopen dat zij veel mogen leren binnen onze organisatie en dat zij bij ons op hun plek zitten.

De zomervakantie gaat bijna van start en wij willen middels deze weg iedereen alvast een fijne zomervakantie toe wensen. Tijdens de zomermaanden zullen wij er naar streven om een ieder goed van dienst te kunnen zijn. En zullen de werkzaamheden van de collega’s die op vakantie gaan warm worden overgedragen, zodat niemand daar hinder van ondervindt.